• Ask a Question
 • Create a Poll
150
  Ask a Question
  Cancel
  150
  More answer You can create 5 answer(s).
   Ask a Poll
   Cancel
   FE2O3 + H2SO4 ĐẶC NÓNG CÓ RA SO2 KHÔNG?

   Khi học hóa học chúng ta sẽ không thể bỏ qua phản ứng oxy hóa khử. Đó là khi các chất phản ứng có các nguyên tử có trạng thái oxy hóa thay đổi. Hãy cùng xem FE2O3 + H2SO4 đặc nóng có phải phản ứng oxy hóa khử không nhé? Và xem liệu phản ứng này có ra SO2 không?

   FE2O3 + H2SO4 ĐẶC NÓNG CÓ RA SO2 KHÔNG?

   Xem thêm: Axit picric vô cùng nguy hiểm và cách phòng tránh rủi ro

   PHẢN ỨNG CỦA FE2O3 + H2SO4 ĐẶC NÓNG

   Đây là một phản ứng bình thường

   Fe2O3 + 3H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + 3H2O

   Nếu là Fe3O4 thì lại khác.

   Fe3O4 là hỗn hợp FeO và Fe2O3 nhưng cho vào H2SO4 đặc nóng nên đều bị ôxi hóa lên số oxi hóa cao nhất là +3. Nếu là H2SO4 loãng thì số oxi hóa của Fe trong Fe3O4 là +8/3.

   2Fe3O4 + 10H2SO4 -> 3Fe2(SO4)3 + SO2 + 10H2O

   FE2O3 + H2SO4 ĐẶC NÓNG CÓ RA SO2 KHÔNG?

   Đáp án là không nhé. Các bạn hay xem kỹ hai phương trình bên dưới.

   Các chất tác dụng với H2SO4 đặc nóng có sản phẩm là SO2 là Fe, Al, CuO, Fe2O3, Fe3O4, FeCO2

   Phương trình minh họa:

   Fe + H2SO4 –>Fe2(SO4)3 +SO2+H2O

   Al + H2SO4 –>Al2(SO4)3 +SO2+H2O

   CuO+H2SO4–>CuSO4 + H2O

   Fe2O3 +H2SO4–>FeSO4+H2O

   Fe3O4+H2SO4–>Fe2(SO4)3 +SO2+H2O

   FeCO2+ H2SO4 –>Fe2(SO4)3 +SO2+H2O +CO2

   PHƯƠNG TRÌNH FE2O3 + H2SO4 ĐẶC NÓNG

   Khi cho sắt III oxit tác dụng với axit sunfuric đặc nóng ta sẽ được kết quả là sắt III sunfat và nước. cân bằng fe2o3 + h2so4 đặc nóng ta được phương trình sau:

   Fe2O3 +          3H2SO4         →        Fe2(SO4)3     +          3H2O

   (rắn)               (dung dịch)                (rắn)               (lỏng)

   (không màu)

   BÀI TẬP CỦNG CỐ

   Bài 1: Chất tác dụng với H2SO4 đặc, nóng

   Cho các chất: H2S, S, SO2, FeS, Na2SO3, FeCO3, Fe3O4, FeO, Fe(OH)2. Có bao nhiêu chất trong số các chất trên tác dụng được với H2SO4 đặc nóng?

   Câu A. 6

   Câu B. 8

   Câu C. 5

   Câu D. 7

   FE2O3 + H2SO4 ĐẶC NÓNG CÓ RA SO2 KHÔNG?

   Bài 2: Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Sục khí SO2 vào dd KMnO4. (2) Sục khí SO2 vào dd H2S. (3) Sục hỗn hợp khí NO2, O2 vào nước. (4) Cho MnO2 vào dd HCl đặc, nóng. (5) Cho Fe2O3 vào dd H2SO4 đặc, nóng. (6) Cho SiO2 vào dd HF. Số thí nghiệm có phản ứng oxi hóa khử xảy ra là:

   Câu A. 3

   Câu B. 4

   Câu C. 6

   Câu D. 5

   FE2O3 + H2SO4 ĐẶC NÓNG CÓ RA SO2 KHÔNG?

   Đáp án:

   Bài 1: B

   Cho các chất: H2S, S, FeS, Na2SO3, FeCO3, Fe3O4, FeO, Fe(OH)2.

   3H2S  +          H2SO4           →        4H2O  +          4S

   H2S     +          3H2SO4         →        4H2O  +          4SO2

   2H2SO4         +          S          →        2H2O  +          3SO2

   2FeS   +          10H2SO4       →        Fe2(SO4)3     +          10H2O           +          9SO2

   H2SO4           +          Na2SO3         →        H2O    +          Na2SO4         +          SO2

   2FeCO3          +          4H2SO4         →        Fe2(SO4)3     +          4H2O  +          SO2     +  2CO2

   10H2SO4       +          2Fe3O4          →        3Fe2(SO4)3   +          10H2O           +          SO2

   2FeO   +          4H2SO4         →        Fe2(SO4)3     +          4H2O  +          SO2

   4H2SO4         +          2Fe(OH)2      →        Fe2(SO4)3     +          6H2O  +          SO2

   Bài 2: B

   – Có 4 thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi – hóa khử là:

   (1) 2H2O       +          2KMnO4        +          5SO2  →        2H2SO4         +          2MnSO4        +            K2SO4

   (2) 2H2S        +          SO2     →        2H2O  +          3S

   (3) 2H2O       +          4NO2  +          O2       →        4HNO3

   (4) 4HCl         +          MnO2 →        Cl2      +          2H2O  +          MnCl2

   – Các phản ứng không xảy ra phản ứng oxi hoa – khử:

   (5) Fe2O3      +          3H2SO4         →        Fe2(SO4)3     +          3H2O

   (6) SiO2         +          4HF     →        2H2O  +          SiF4

   Hi vọng Quickhelp đã phần nào giải đáp thắc mắc của các bạn. Chúc các bạn học tốt!

   Be the first to post a comment.

   Add a comment